Uw asfaltkern onderzoek laten uitvoeren

Zoekt u een goed en ervaren bedrijf voor een asfaltkern onderzoek? Dit onderzoek voert Arnhem-Diamant BV graag voor u uit. Ons specialisme ligt onder andere bij het uitvoeren van monstername bij diverse wegconstructies. Wij hanteren tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden als belangrijk criterium het Besluit Bodemkwaliteit van de overheid. Wij werken met echte vakmensen, die met onze boorunits door het hele land verschillende opdrachten hebben uitgevoerd. Hierdoor weet u dat u bij ons aan het juiste adres bent om een asfaltkern te laten onderzoeken.

Het asfaltkern onderzoek

Uit het onderzoek kan blijken dat de asfaltkern Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) bevat. Dit materiaal staat beter bekend als teer. In 1991 is bepaald dat het verboden is om teer te gebruiken in asfaltproducten. Dit is voornamelijk bepaald om het milieu te ontzien. Daarnaast is het sinds 2001 niet meer toegestaan om ongereinigd teerhoudend asfalt te hergebruiken. Door een onderzoek van de asfaltkern kunnen wij bepalen of het asfalt dat onderzocht wordt teerhoudend is. Dit voeren wij uit door de PAK-markertest. Daarnaast is het mogelijk om een DLC- of HPLC-analyse in het laboratorium uit te voeren.

De uitkomsten van het onderzoek naar de asfaltkern

Uit het onderzoek dat wij uitvoeren op de asfaltkern zal blijken of het asfalt geschikt is voor hergebruik. Hieruit zal blijken of er sprake is van PAK-verontreiniging. Wij onderzoeken dit door laag voor laag te controleren. Wanneer wij constateren dat het teergehalte hoger is dan 75 mg/kgds, dan is het asfalt niet geschikt om te hergebruiken. Wanneer in het asfaltonderzoek geconstateerd wordt dat een minimaal deel van de kern het materiaal teer bevat, dan kunnen de lagen gescheiden gefreesd worden. Dan wordt het mogelijk om de lagen die geen teer bevatten te hergebruiken. De onderzoekers werken volgens de CROW publicatie 210. Dit zijn de gestelde richtlijnen over hoe om te gaan met vrijkomend asfalt.

Asfaltkern onderzoek

Asfalt laten onderzoeken? Neem contact op

Heeft u vragen over op welke manier wij onderzoeken? En hoe het mogelijk kan worden gemaakt om asfalt te hergebruiken? Benader ons dan voor een vrijblijvend gesprek. U bereikt ons door te bellen naar 026-4451432. Stuurt u liever een mail? Mail dan naar office@arnhem-diamant.nl. Wanneer wilt u dat wij een asfaltkern onderzoek uitvoeren?