Constructieboringen

Een constructieboring is een type boring dat voornamelijk naar aanleiding van geconstateerde schade aan het wegdek wordt aangevraagd. Met constructieboren kan er vastgesteld worden, waardoor de schade in het asfalt of in de wegconstructie is ontstaan. Daarnaast geeft een dergelijke boring uitsluitsel over het soort fundering dat onder de wegverharding ligt, hoe dik de fundering is, wat de staat van de fundering is, welke milieubelastende stoffen er eventueel in zitten welke met het oog waarneembaar zijn en  hoe de lagen zijn opgebouwd.

Naast onderzoek naar de genoemde elementen zijn er nog enkele andere constateringen die door ons gedaan kunnen worden met een constructieboring.

Constructieboringen

Eigen materiaal

Het gebruik van eigen materialen en voorzieningen zorgt ervoor dat wij op iedere locatie uit de voeten kunnen en zelfs in de avonduren en ’s nachts een boring kunnen uitvoeren. Als u meer wilt weten over de zaken die wij kunnen vaststellen met een constructieboring of een boring in het wegdek overweegt, kunt u contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Schadeboring Arnhem Diamant

Constructieboringen

Veelal naar aanleiding van een schadebeeld van het wegdek wordt er om een boring gevraagd teneinde om een groot aantal zaken te onderzoeken:

  • waarom is er schade aan het asfalt of de fundering ontstaan;
  • wat voor een soort fundering ligt er onder het asfalt;
  • hoe dik is deze fundering (mede i.v.m. de mogelijke wegbelasting);
  • wat is de staat van de fundering;
  • zitten er milieubelastende stoffen in; welke met het oog waarneembaar zijn
  • is de fundering herbruikbaar;
  • levensduur van het materiaal wordt bepaald door het laboratorium.
  • wat is de laagopbouw;
  • grondwaterstand;
  • kostenberekening van af en aan te voeren materialen voor herstel;

constructieboring

Hoe boort Arnhem-Diamant?

Arnhem-Diamant boort vanaf het wegdek één of meerdere constructieboringen, waaruit alle genoemde zaken kunnen worden afgeleid.
De werkwijze is grotendeels gelijk aan de asfaltboringen.
De boorwagens beschikken over een dieselmotor van 30 pk, die hydraulisch de wagen stempelt, het boormechanisme aandrijft en tot 1 meter à 1,5 meter diep kan boren. Dit boren kan geschieden met verschillende boordiameters van 51 tot 500 mm. Zonodig zetten wij meerdere boorwagens tegelijk in.
Met de eigen watervoorziening, zwaailichten en werkverlichting kan op allerlei locaties gewerkt worden zowel overdag als ‘s nachts.