Constructieboringen

Het uitvoeren van constructieboringen door Arnhem-Diamant BVwordt voornamelijk gedaan om schade aan een wegdek te kunnen constateren. Door constructieboringen wordt er vastgesteld waardoor er schade in het asfalt of de wegconstructie is ontstaan. Tevens geeft een dergelijke boring uitsluitsel over het soort fundering dat onder het asfalt ligt. Hieruit zal blijken hoe dik de fundering is, wat de staat van de fundering is, welke milieubelastende stoffen er eventueel inzitten, hoe de lagen zijn opgebouwd en natuurlijk wat de levensduur van het materiaal is. Naast het onderzoek naar de genoemde elementen zijn er nog meerdere constateringen die gedaan kunnen worden met constructieboringen.

Geavanceerde boorwagens

Arnhem-Diamant BV gebruikt zeer geavanceerde boorwagens die met verschillende boordiameters zeer nauwkeurig constructieboringen kunnen uitvoeren. Een boring zal bestaan uit één of meerdere constructieboringen. Waarbij alle genoemde aspecten door ons af te leiden zijn. De werkwijze van deze boring is over het algemeen gelijk aan dat van asfaltboren. Doordat wij onze eigen materialen en voorzieningen gebruiken, maakt dat wij op iedere locatie uit de voeten kunnen. Dit maakt het zelfs mogelijk dat wij in de avonduren en ’s nachts boringen kunnen uitvoeren.

Het schadebeeld

Vaak wordt er naar aanleiding van een schadebeeld van het wegdek om constructieboringen gevraagd. Hierbij wordt een aantal zaken onderzocht. Ons bedrijf boort vanaf het wegdek één of meerdere constructieboringen uit. Hieruit kunnen alle genoemde zaken worden afgeleid. De werkwijze hiervan is te vergelijken met die van asfaltboringen. Onze boorwagens beschikken over een dieselmotor van 30 pk, die hydraulisch de wagen stempelt en het boormechanisme aandrijft. Dit zorgt ervoor dat wij tot 1 tot 1,5 meter diep kunnen boren. Dit boren kan uitgevoerd worden met verschillende boordiameters van 51 tot 500 mm. Wanneer u het wenst zetten wij zelfs meerdere boorwagens tegelijkertijd in. Door een eigen watervoorziening, werkverlichting en zwaailichten werken wij op allerlei locaties zowel ’s nachts als overdag.

Asfaltonderzoek

Meer weten over de werkwijze van ons bedrijf?

Zou u graag meer willen weten over de zaken die wij vaststellen met boring? Of heeft u andere vragen die u graag eerst beantwoord ziet voor u aan ons de opdracht geeft? Wat uw vragen ook zijn, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Heeft u het liefst telefonisch contact? Bel dan naar 026-4451432. Stuurt u liever een mail? Mail dan naar office@arnhem-diamant.nl. Uw constructieboringen laat u uitvoeren door Arnhem-Diamant BV.