Asfaltonderzoek

Asfaltonderzoek door Arnhem-Diamant BV

Bent u op zoek naar een ervaren bedrijf voor uw asfaltonderzoek? Dan heeft u Arnhem-Diamant BV gevonden. Wij hebben al meer dan 40 jaar ervaring. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in monstername bij diverse wegconstructies, waarbij wij het Besluit Bodemkwaliteit van de overheid als belangrijk criterium hanteren. Een voordeel is dat wij alleen maar echte vakmensen in dienst hebben om uw asfaltonderzoek uit te voeren. Onze vakmensen werken met onze boorunits door het gehele land. Wij hebben de afgelopen 40 jaar dan ook veel ervaring opgedaan door te werken aan verschillende opdrachten. Hierdoor weet u dat u uw partner voor uw asfaltonderzoek gevonden heeft in Arnhem-Diamant BV.

Het uitvoeren van het asfaltonderzoek

Uit het asfaltonderzoek dat wij uitvoeren kan blijken dat het asfalt Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) bevat. Een andere naam voor dit materiaal is teer. Sinds 1991 is er een verbod afgesproken om in asfaltproducten teer te gebruiken. Dit verbod is ingesteld om voor een beter milieu te zorgen. Het is ook sinds 2001 verboden om ongereinigd teerhoudend asfalt te hergebruiken bij nieuwe projecten. Door een asfaltonderzoek kan bepaald worden of het te onderzoeken asfalt teer bevat. Hiervoor gebruiken wij onder andere de PAK-markertest. In het laboratorium is het ook mogelijk om een DLC- of HPLC-analyse uit te voeren.

De uitkomsten van het asfaltonderzoek

Uit het onderzoek naar het asfalt zal blijken of dit hergebruikt kan worden. Het onderzoek zal aantonen of er PAK-verontreiniging is. Door laag voor laag te onderzoeken wordt het ons duidelijk wat de mate van verontreiniging is. Als uit de resultaten blijkt dat het teergehalte hoger is dan 75 mg/kgds, dan kan het materiaal niet hergebruikt worden. Als wij in ons onderzoek constateren dat een beperkt deel van het asfalt teer bevat, dan is het mogelijk om de lagen gescheiden te frezen. Het voordeel hiervan is dat de lagen die niet het materiaal teer bevatten, hergebruikt kunnen worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de CROW publicatie 210. Hierin staat beschreven hoe er omgegaan moet worden met asfalt dat vrijkomt.

Asfaltonderzoek

Wilt u asfalt laten onderzoeken? Benader ons bedrijf

Zou u graag meer willen weten over onze werkwijze tijdens het onderzoeken? Of heeft u andere vragen die u graag eerst beantwoord ziet voor u ons de opdracht geeft? Wij zijn telefonisch te bereiken op 026-4451432. Stuurt u liever een mail? Mail dan naar office@arnhem-diamant.nl. Wanneer mogen wij voor u een asfaltonderzoek uitvoeren?