Kernboren

Voor kernboren is Arnhem-Diamant BV al 40 jaar hét adres. Monstername van wegconstructies en de ondergrond hiervan behoort dan ook tot ons specialisme. Hierbij hebben wij het Besluit Bodemkwaliteit van de overheid als een belangrijk criterium. Wij voeren onze werkzaamheden uit op industrieterreinen, wegen, havens en vliegvelden. Daarnaast zijn onze medewerkers en boorunits in te zetten door heel Nederland. Tegenwoordig werken wij zelfs voor opdrachtgevers in Duitsland en België. Wanneer heeft u ons nodig voor het kernboren?

Het materieel dat wij inzetten voor het kernboren

Voor kernboringen hebben wij meerdere boorwagens die dit uit kunnen voeren. Daarnaast is deze wagen “self-supporting” en kan deze vervoerd worden door een auto. Onze boorwagen heeft ook het vermogen dat vereist is voor het kernboren. Tevens hebben al onze wagens de beschikking over een eigen watervoorziening, zwaailichten en werkverlichting. Hierdoor is ons materieel in te zetten in diverse situaties. Met onze uitrusting is het mogelijk om zowel ’s nachts als overdag te werken. Wanneer wij ’s nachts werken tijdens het kernboren, gebruiken wij (tijdelijke) werkvakverlichting. Met ons materieel kunnen wij werken met verschillende boordiameters die liggen tussen 51 en 500 mm. Een hydraulische ramgutinstallatie behoort natuurlijk ook tot onze boorwagens. Voeren wij op openbare wegen het kernboren uit? Dan zijn de verkeersmaatregelen van de huidige CROW richtlijnen ons uitgangspunt.

Wat de teerhoudendheid is van het asfalt

Wanneer gecontroleerd wordt of het asfalt te hergebruiken is, wordt er gekeken naar de teerhoudendheid van het materiaal. Selectief frezen en hergebruiken wordt mogelijk als het asfalt per laag onderzocht wordt op de teerhoudendheid. Een freesplan kan door de opdrachtgever opgesteld worden waar onder andere de resultaten van het kernboren in worden vastgelegd. Het gebruik van de PAK-markertest (wel/niet teerhoudend) wordt ingezet in het onderzoek over de teerhoudendheid van het asfalt. Het is ook mogelijk dat een STERLAB geaccrediteerd laboratorium een DLC- of HPLC-analyse uitvoert. De asfaltkernen worden geboord en onderzocht aan de hand van de CROW publicatie 210 (Richtlijnen omgaan met vrijkomend asfalt), waar het een eis is dat het laboratorium geaccrediteerd is volgens NEN-EN-ISO/IEC-17025 als de kernen onderzocht worden op laagopbouw en PAK.

Asfaltonderzoek

Contact met Arnhem-Diamant BV

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van ons bedrijf? Of wilt u gewoon meer weten over de aanpak van ons? Wij helpen u graag! Wij zijn telefonisch te bereiken via het nummer 026-4451432. Natuurlijk is het ook mogelijk om een mail te sturen naar office@arnhem-diamant.nl. Wanneer wilt dat wij starten met het kernboren?