Onderzoek wegfundering door Arnhem-Diamant BV

Bent u op zoek naar een ervaren en goed bedrijf voor een onderzoek naar de wegfundering? Dan laat u dit onderzoek uitvoeren door Arnhem-Diamant BV. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in de monstername van verschillende wegconstructies. Het Besluit Bodemkwaliteit van de overheid hanteren wij als belangrijk criterium bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij werken met een team van professionals dat met onze boorunits al vele opdrachten heeft uitgevoerd. Zo bent verzekerd van de ervaring die u zoekt om de wegfundering te laten onderzoeken.

Wanneer de wegfundering onderzocht moet worden

Wij starten het onderzoek bijvoorbeeld wanneer er onderhoud aan of een verwijdering van de wegfundering noodzakelijk is. Het asfalt dat vrijkomt bij een reconstructie of onderhoudswerkzaamheden kan teerhoudend zijn. In 1991 is besloten om geen teerhoudende producten meer te gebruiken in het asfalt. Dit is besloten vanwege het gevaar van dit materiaal voor mens en milieu. Wij voeren het onderzoek veilig en volgens de regels uit. Hierdoor weet u dat u uw betrouwbare en ervaren partner gevonden heeft in Arnhem-Diamant BV.

Onderzoek naar de wegfundering volgens de richtlijn

Ons bedrijf zal het onderzoek uitvoeren volgens de CROW 210 richtlijn. Dit is een richtlijn over het te werken met vrijkomend asfalt. Zo weet u dat wij de wegfundering onderzoeken volgens gestelde richtlijnen en dat dit dus veilig gebeurt. Tijdens het onderzoeken stellen wij vast wat de constructieopbouw en de teerhoudendheid van het materiaal is. Door gedegen te onderzoeken kan er bepaald worden wat de juiste manier is om wegen open te breken. Daarnaast kan er gekeken worden welke reconstructiewerkzaamheden vereist zijn. Uit het onderzoek dat wij uitvoeren naar de wegfundering, wordt bepaald of het materiaal gestort moet worden of hergebruikt kan worden.

Onderzoek wegfundering

De fundering onder het asfalt

Wilt u weten wat de fundering onder het asfalt is? Laat dit dan ook door ons onderzoeken. Wij zullen dan vaststellen wat de funderingsdikte is. Daarnaast kijken wij welk type funderingsmateriaal het is en wat de gebondenheid hiervan is. Zo wordt het ook mogelijk om de herbruikbaarheid van het materiaal vast te stellen.

Contact met ons

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die ons bedrijf biedt voor de onderzoeken die u wilt laten uitvoeren? Voor al uw vragen neemt u contact op door te bellen naar 026-4451432. Heeft u liever contact via de mail? Stuur dan een mail naar office@arnhem-diamant.nl. Een onderzoek naar de wegfundering laat u uitvoeren door Arnhem-Diamant BV.