Asfalt betonboringen

Wij zijn met onze onderneming Arnhem-Diamant BV al jaren hét adres voor dijkonderzoek. Maar wij zijn ook gespecialiseerd in de monstername van diverse wegconstructies en de ondergrond. Wij hanteren als criterium het Besluit Bodemkwaliteit van de overheid. Dagelijks werkt ons team, bestaande uit echte vakmensen en boorunits, door heel het land. Tegenwoordig krijgen wij ook steeds meer opdrachten uit het buitenland. Hierbij kunt u denken aan landen als België en Duitsland. Zoals u merkt zijn wij voor verschillende werkzaamheden in te zetten met ons bedrijf. En natuurlijk is dijkonderzoek hier een onderdeel van.

Klimaatverandering

Doordat wereldwijd het klimaat aan het veranderen is, komt Nederland ook voor uitdagingen te staan. Zo krijgen wij als land te maken met wateroverschotten en hierin zijn onze dijken dan ook zeer belangrijk. Dijken zullen verhoogd worden waarbij het achterland dienst doet als een tijdelijke wateropslag. Om te kijken of onze dijken de problemen van vandaag en de toekomst aan kunnen, is dijkonderzoek noodzakelijk. Wij hebben zeer veel ervaring met dijkonderzoek en hebben de specialisten in dienst die dit onderzoek goed uitvoeren.

Het materieel voor dijkonderzoek

Arnhem-Diamant BV heeft niet alleen de kennis en kunde in huis om een dijkonderzoek uit te voeren. Wij hebben ook het juiste materieel. Voor het onderzoeken van dijken gebruiken wij specialistisch materieel dat ons vertelt hoe de dijken eraan toe zijn. Dan zijn wij tijdig in het signaleren van eventuele problemen. Wanneer er problemen geconstateerd worden, kan er ook snel actie ondernomen worden. Dan weten wij dat onze dijken te allen tijde opgewassen zijn tegen het water.

Dijkonderzoek

Het dijkonderzoek en schadebeperking

Tijdens onze werkzaamheden voor het onderzoek is het een vereiste dat er geen schade wordt opgelopen aan de dijken. Om schade te voorkomen is een goede voorbereiding het halve werk. Wij zullen dan ook van te voren de beste onderzoekslocatie bepalen. En om de dijk zo min mogelijk te belasten, gebruiken wij het lichtste materieel dat er is voor het onderzoek. Wij zorgen ervoor dat, als wij klaar zijn met onze werkzaamheden, de dijk nog in beste staat verkeert.

Contact

Zou u meer willen weten over hoe wij het onderzoek aan de dijken uitvoeren? Of heeft u andere vragen voor ons? Wij zijn telefonisch te bereiken op 026-4451432. Stuurt u liever een mail? Mail dan naar office@arnhem-diamant.nl. Wanneer wilt u dat wij het dijkonderzoek uitvoeren?